Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego naszej organizacji w Rzeszowie

Niedziela, Listopad 24, 2019, 06:06
W dniu 23 listopada 2019r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
    Posiedzeniu przewodniczył płk dypl. Józef Mroczka.
W czasie prowadzonego posiedzenia jego uczestnicy zostali zapoznani z aktualną sytuacją związku, omówiono wytyczne do opracowania Sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Kół Związku za rok 2019, zatwierdzono po rzeczowej dyskusji Plan Zamierzeń Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP na 2020 rok, wręczono również wyróżnienia najbardziej aktywnym członkom związku za dotychczasową pracę.
     Jednym z kolejnych punktów była prenumerata (zbiorowa i indywidualna) GWiR na 2020r. oraz sprawa opłat za użytkowany lokal przy ul. Skubisza.
     Swoją obecnością uczestników zebrania zaszczycił poseł na Sejm obecnej kadencji p. Wiesław BUŻ, który w swoim wystąpieniu wskazał podstawowe kierunki swojej pracy, potwierdził swoje zainteresowanie w sprawie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk 1105).
     Prezesi poszczególnych kół zostali zobowiązani na prowadzonych zebraniach do szczegółowego zapoznania z informacjami z odbytego posiedzenia.
Test: Roman Rumak


Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz