Noworoczne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego

Sobota, Styczeń 25, 2020, 17:42
W dniu 25 stycznia 2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Posiedzeniu przewodniczył kol. płk Józef Mroczka.
W czasie prowadzonego posiedzenia omówiono Sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2019, podsumowano Plan przychodów i wydatków Zarządu Wojewódzkiego Związku na 2019r., przyjęto projekt planu przychodów i wydatków ZW na 2020r.. W dalszej kolejności podsumowano inicjatywy podejmowane przez Prezydium ZG Związku w sprawie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin(druk 1105), omówiono PIT- OP (Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego) 1%. dla ZŻWP i FPEiRW, przedstawiono możliwe warianty obchodów XXXIX–lecia Związku na szczeblu ZW.
Tematem posiedzenia było również omówienie płatności składek przez poszczególne koła oraz sprawy organizacyjne dotyczące bieżącego funkcjonowania organizacji w pierwszym kwartale bieżącego roku.
Prezesi poszczególnych kół zostali zobowiązani na prowadzonych zebraniach do szczegółowego zapoznania z informacjami z odbytego posiedzenia.
Tekst i zdjęcie: Roman Rumak

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz