Władze Zarządu

Prezes Zarządu


płk dypl. w st. spocz. Józef MROCZKA

 Prezydium Zarządu

Wiceprezes ds. obronnych, społecznych i organizacyjnych

Kol. Marek BARAN

Wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych , Pełnomocnik ds. FPEiRW

Kol. Kazimierz KONIK

Wiceprezes ds. kulturalnych i rekreacyjno–wypoczynkowych

Kol. Ryszard ŻOŁNIERCZYK

Pełnomocnik ds. informatyzacji, Rzecznik prasowy

Kol. Roman RUMAK

Pełnomocnik ds. opieki paliatywnej, Sekretarz Komisji Socjalno-Zdrowotnej

Kol. Zenon TENDERA

Dyrektor Biura i Sekretarz Komisji Odznaczeń i Wyróżnień oraz Sportowo-Obronnej  

Kol.  Józef GRZEBYK

Sekretarz i Przewodniczący Komisji Odznaczeń i Wyróżnień oraz Sportowo - Obronnej

Kol. Julian JAWORSKI

Skarbnik

Kol. Jan DYJAK

 

Skład Zarządu

Kol.  Józef DĄBROWSKI

Kol. Włodzimierz GRABOWSKI

Kol.  Józef GWOZDEK

Kol.  Jerzy JACZEWSKI

Kol. Piotr KOCIOŁ

Kol.  Marian KRZYŻANOWSKI 

Kol. Adam KULAWIUK

Kol. Bolesław MARTOWICZ

Kol. Józef PADO

Kol.  Henryk PERETA

Kol. Tadeusz PIECZEK

Kol. Kazimierz PYZNAR

Kol. Leon SUDACKI

Kol.  Tadeusz TUROŃ

Kol. Jan ZINKIEWICZ

 

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCY - Kol. Stanisław ŁUTCZYN       

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO - Kol. Piotr TOCZYŃSKI        

SEKRETARZ - Kol. Stanisław SMAROŃ

CZŁONEK - Kol. Stanisław PLACHA          

CZŁONEK - Kol. Tadeusz SĘK   

CZŁONEK - Kol. Adam SKIBA  

 

Sąd Koleżeński

PRZEWODNICZĄCY – Kol. Józef ŚWIĄTNICKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Kol. Józef SIKORA

SEKRETARZ – Kol. Leopold RZĄDECZKA

CZŁONEK - Kol. Marek AUGUSTYŃSKI

CZŁONEK - Kol.  Krzysztof KUSAK

CZŁONEK – Kol. Józef NIEMIEC

 
 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz