Żegnamy naszego kolegę

Wtorek, Listopad 22, 2022, 16:26
W dniu 22.11.2022r., w wieku 92 lat odszedł „na wieczną wartę" płk dypl. mgr Bolesław MARTOWICZ, człowiek wielkiego serca, wyjątkowej życzliwości, wybitny artylerzysta i działacz związkowy.
Zmarły urodził się 23 czerwca 1930r. w m. Maidieres we Francji.
Służbę w Wojsku Polskim, któremu poświęcił 33 lata życia rozpoczął w dniu 10 listopada 1950r. jako podchorąży w szkolnej baterii artylerii w 15 pac, którą ukończył 28 sierpnia 1951r., uzyskując stopień podporucznika.
Po jej ukończeniu jako żołnierz zawodowy pełnił służbę w m. Węgorzewo, Jarosław, Warszawa oraz w m. Rzeszów (9 Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana) gdzie w swojej historii zajmował stanowiska: dowódcy plutonu ogniowego, oficera zwiadu w artylerii, dowódcy baterii 122 mm haubic, starszego oficera dywizjonu i pułku artylerii, szefa sztabu i zastępcy dowódcy pułku artylerii. Przez okres 2 lat pełnił służbę w Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Ostatnie siedem lat swojej służby wojskowej zajmował stanowisko szefa artylerii w 9 Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej skąd w dniu 15 grudnia 1983r. w stopniu pułkownika został zwolniony do rezerwy.
W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej ukończył Akademię Sztabu Generalnego WP, uzyskując tytuł oficera dyplomowanego, dodatkowo w trybie zaocznym zdobył również tytuł magistra ekonomii.
Wyszkolił kilkanaście pokoleń artylerzystów, w zdecydowanej większości żołnierzy rezerwy.
Do naszego związku wstąpił 20 grudnia 1983r. W okresie swojej działalności związkowej pełnił w nim szereg funkcji. W latach 1993-1997r. był prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz członkiem Zarządu Głównego Związku.
Za zasługi w realizacji celów Związku był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami związkowymi w tym: Odznaką Honorową „Za zasługi dla ZZWP", Złotym Krzyżem „Za zasługi dla ZZWP", Złotym Krzyżem z Gwiazdą „Za zasługi dla ZZWP", Medalem 40-lecia ZŻWP.
Za szczególne zaangażowanie na rzecz związku został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (2015r.)
Był wysoko oceniany przez kolejnych przełożonych, szanowany przez podwładnych. Zawsze taktowny, uczynny, służący radą i pomocą, nie tylko w sprawach służbowych i związkowych.
Za wybitną, wzorową i nienaganną służbę, zmarły był odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem za długoletnią służbę , medalami pamiątkowymi 40 pa i 9. DDZ.
W czasie pełnienia służby wojskowej zawarł związek małżeński z panią Zdzisławą, harcerką, długoletnią dyrektorką szkół i nauczycielem akademickim. Jego żona zmarła 14 września 2022r.
Był kochającym mężem, troskliwym ojcem, dbał i troszczył się o swoją rodzinę.
Pogrzeb odbył się w dniu 26 listopada 2022r.. (sobota) o godz. 10.30 na Cmentarzu komunalnym „Wilkowyja" w Rzeszowie, przy ul. Cienistej 3, z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej (21 batalion dowodzenia 21 BSP oraz trębacz i werblista z Orkiestry Wojskowej).
Zmarłego pożegnał prezes ZW ZŻWP w Rzeszowie płk dypl. Józef Mroczka słowami: „Drogi Pułkowniku Bolesławie MARTOWICZ! przybyliśmy tutaj, by oddać Ci ostatnie honory, niech pochylony sztandar 21. batalionu dowodzenia 21 BSP z Rzeszowa, sygnał trąbki i łoskot werbla wojskowego oraz salwa honorowa będą dla Ciebie naszym ostatnim podziękowaniem. Niech Wilkowyjska Ziemia lekką Ci będzie!,; Spoczywaj w pokoju!, Cześć Twojej pamięci!"
Z upoważnienia córki Zmarłego Pułkownika pani mgr Bożeny MARTOWICZ Prezes naszej organizacji związkowej złożył podziękowania wszystkim tym, którzy odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku Śp. Bolesława, specjalne podziękowania przekazał Czcigodnemu Księdzu Celebransowi, Proboszczowi - Księdzu dr. Januszowi PODLASZAKOWI – za sprawowaną Mszę Św. Żałobną i modlitwy na cmentarzu oraz por. Dariuszowi LEWICKIEMU – dowódcy Wojskowej Asysty Honorowej.
Tekst: Roman RUMAK

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz