Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku

środa, Luty 1, 2023, 15:42

     W dniu 4 lutego 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Posiedzeniu przewodniczył kol. płk Józef Mroczka.
W czasie prowadzonego posiedzenia omówiono Sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2022, podsumowano Plan przychodów i wydatków Zarządu Wojewódzkiego Związku na 2022r., przyjęto projekt planu przychodów i wydatków ZW na 2023r. W dalszej kolejności zatwierdzono propozycje wyróżnień przez Zarząd Główny dla najbardziej wyróżniających się swoją aktywnością naszych członków, omówiono PIT- OP (Oświadczenie o przekazaniu 1,5% podatku Organizacji Pożytku Publicznego) 1,5% dla ZŻWP i FPEiRW.
Tematem posiedzenia było również przedstawienie przez Koła raportów kasowych (finansowych) za rok 2022 wraz załączonymi do nich dokumentami (KP, KW, faktury, rachunki lub inne rozliczenia) oraz sprawy organizacyjne dotyczące bieżącego funkcjonowania w bieżącym roku.
Prezesi poszczególnych kół zostali zobowiązani na prowadzonych zebraniach do szczegółowego zapoznania z informacjami z odbytego posiedzenia.

 Teks i Foto: Roman Rumak
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz