Aktualności

Wtorek, Maj 16, 2023, 20:02 | Brak komentarzy »
W dniu 12 maja 2023 r. odbyło się walne zebranie członków ZŻWP Koła Nr 2 w Rzeszowie. Zebranie otworzył Prezes Koła kol. Józef GWOZDEK, który powitał wszystkich zebranych, a następnie przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia, które były realizowane przez Zarząd i członków Koła od ostatniego spotkania.
W dalszej części zebrania jego uczestnicy zostali zapoznani z propozycjami wyróżnień związkowych oraz z aktualną sytuacją w związku. Poruszono również bieżące problemy koła.
Po zakończonym zebraniu odbyło się dla wszystkich chętnych członków koła zorganizowane przez naszego kol. Wiesława Karpiuka strzelanie z broni sportowej /karabinek Hammerli 550/. Najlepszy wynik uzyskał kol. Piotr Szewczuk, II miejsce zajął kol. Jan Dyjak, III miejsce zdobył kol. Eugeniusz Pałys. Zwycięzca został uhonorowany pucharem, natomiast pozostali medaliści dyplomami.
Tekst: Roman Rumak, foto: Stanisław Łutczyn
Wtorek, Maj 9, 2023, 14:37 | Brak komentarzy »
W dniu 8 maja pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie uczczono 78. Rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci, żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród obecnych była liczna grupa członków naszej Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Całość uroczystości przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
W czasie uroczystości zabierając głos wicewojewoda podkarpacki p. Radosław Wiatr przypomniał wszystkim obecnym o ogromie cierpień i zniszczeń jaki przyniosła nam II Wojna Światowa. Reprezentująca marszałka województwa podkarpackiego p. Anna Huk – członek zarządu województwa podkarpackiego przypomniała, że oddajemy dziś hołd wszystkim rodakom, którzy chwycili za broń, by walczyć o Polskę. W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszów głos zabrała Wiceprezydent p. Jolanta Kaźmierczak, która przypominała, że dzień zakończenia II wojny światowej kraje demokratyczne obchodzą 8 maja. Dzień później świętował go najpierw Związek Radziecki i państwa od niego zależne, a dziś Rosja. To nie jest tylko kwestia daty, ale różnic na płaszczyźnie kulturowo-cywilizacyjnej.
Hołd wszystkim ofiarom wojny oddano podczas Apelu Pamięci zakończonego salwą honorową i hasłem „Wojska Polskiego". W końcowej części pod pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyło wykonanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Tekst i zdjęcia: Roman Rumak
 


środa, Maj 3, 2023, 15:02 | Brak komentarzy »
W dniu 3 maja 2023 roku w Rzeszowie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Obchody o godz. 09.30 rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Farnym koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątrobę Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej. Następnie uczestnicy przemaszerowali na rzeszowski Rynek gdzie pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki odbył się uroczysty apel z udziałem pododdziałów honorowych służb mundurowych oraz licznych pocztów sztandarowych. Rozpoczynając tą część uroczystości jej Dowódca mjr Wojciech Skrzypek złożył meldunek o gotowości pododdziałów Dowódcy Garnizonu Rzeszów płk dypl. Tadeuszowi Nastarowicz. Następnie, przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto flagę państwową na maszt oraz odczytano preambułę Konstytucji 3 Maja.
W dalszej części uroczystości głos zabrała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. W dalszej kolejności usłyszeliśmy Apel Pamięci oraz salwę honorową wykonaną przez pododdział honorowy, który wystawiła 21 Brygada Strzelców Podhalańskich. W końcowej części złożono wieńce pod pomnikiem bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki oraz odbyła się defilada pododdziałów.
Tekst i zdęcia: Roman Rumak

 środa, Maj 3, 2023, 07:11 | Brak komentarzy »
Z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, przedstawicieli Rzeszowskiej Organizacji Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z jej Prezesem płk dypl. Józefem Mroczką, kombatantów, mieszkańców Rzeszowa w dniu 2 maja na rynku w samo południe odbyły się główne uroczystości na Podkarpaciu, z okazji Dnia Flagi Państwowej.
W tym miejscu należy wyjaśnić skąd wywodzą się polskie barwy narodowe i kiedy powstała biało-czerwona flaga. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zgodnie z wyjaśnieniem symboliki polskiej flagi, biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Z tego właśnie względu na polskiej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w heraldyce RP ważniejszy jest kolor godła niż tła. Oficjalnie polska flaga ustanowiona została w 1919 roku i od tego czasu kilka razy zmieniała swoją kolorystykę. Początkowo miała odcień karmazynu, później jego miejsce zajął cynober. Wszystko zostało dokładnie sprecyzowane dopiero w 1980 r., gdy ostatecznie ustalono kolorystykę. W 1955 r. uznano oficjalnie flagę i godło narodowe (wówczas był to orzeł bez korony). Ostatecznie święto Dnia Flagi Państwowej zostało ustanowione w 2004 roku.
Apel w stolicy Podkarpacia rozpoczął się meldunkiem, który od dowódcy uroczystości przyjął pełniący obowiązki Dowódcy Garnizonu Rzeszów ppłk Marcin Samburski. Po powitaniu z pododdziałami przyszedł czas na kulminacyjny punkt obchodów, jakim było podniesienie flagi państwowej w odgłosach Hymnu Państwowego, granego przez Orkiestrę Wojskową z Rzeszowa na maszt postawiony na balkonie ratusza miejskiego.
Zabierając głos wiceprezydent miasta Rzeszowa p. Krystyna Stachowska podkreśliła, że „Flaga jest naszym wspólnym symbolem przynależności do społeczeństwa polskiego. Cieszmy się z tego i manifestujmy to! Uroczystość zakończył występ Orkiestry Wojskowej.
Tekst oraz FOTO: Roman RumakPiątek, Kwiecień 28, 2023, 19:53 | Brak komentarzy »

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz