Aktualności

Niedziela, Maj 3, 2020, 08:34 | Brak komentarzy »
      W związku z epidemią koronawirusa w tym roku w Rzeszowie ograniczono do niezbędnego minimum uroczystości patriotyczne związane z obchodami Święta Flagi oraz Konstytucji 3 Maja.
      W latach poprzednich, 2 i 3 maja w Rzeszowie odbywały się liczne majowe uroczystości patriotyczne związane z tymi dniami. W tym roku 3 maja zostały tylko złożone symboliczne kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, odbyła się również Msza św. w Kościele Farnym.
       Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na podstawie ustawy Sejmu z 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie i jest symbolem patriotycznych wartości, jednoczących wszystkich Polaków i łączących tradycje za współczesnością. Nasze barwy narodowe – biel i czerwień, stanowią nie tylko oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów, ale przede wszystkim są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego. Biel i czerwień od wieków są nierozerwalnie związane z dziejami Ojczyzny. Od najdawniejszych czasów symbolem polskich władców i oddziałów wojskowych były chorągwie z białym orłem na czerwonym tle. Współczesne barwy biało-czerwone towarzyszą Polakom, podobnie jak poprzednim pokoleniom. Dekorowane są nimi ulice i domy podczas świąt narodowych i rocznic historycznych wydarzeń.
     Święto Konstytucji 3 Maja jest związane z uchwaleniem w 1791 roku przez Sejm Czteroletni Konstytucji, drugiej po korsykańskiej konstytucji w nowożytnej Europie, a na świecie trzeciej po amerykańskiej.Warto także wspomnieć, że Święto Konstytucji 3 Maja w Polsce obchodzone jest od 1919 roku. W czasie II wojny światowej Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane. Po zakończeniu wojny nie było uznawane za ważne przez ówczesne władze. Zastąpiono je obchodami Święta 1 Maja, a w 1951 r. oficjalnie zniesiono. Dopiero przełom, jakim było powstanie „Solidarności", sprawił, że 3 maja 1981 r. ponownie przywrócono świętowanie majowej konstytucji, a po zmianie ustroju od 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy ponownie do najważniejszych uroczyście obchodzonych polskich świąt.
Tekst: Roman Rumak

Niedziela, Marzec 15, 2020, 15:25 | Brak komentarzy »
SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 11 marca 2020 r. pandemię nowego koronawirusa, alarmując o rosnących zakażeniach na świecie i niezdecydowanych działaniach rządów.
Walka z koronawirusem to poważny egzamin nie tylko dla naszego państwa, ale także dla całej naszej społeczności związkowej.
Potrafimy przecież sobie pomagać. Jesteśmy także wrażliwi na los naszych najsłabszych koleżanek i kolegów, szczególnie osób samotnych oraz niepełnosprawnych. To oni obecnie są w najtrudniejszej sytuacji, gdyż muszą być izolowani od koronowirusa, ale nie możemy ich wyalienować z naszej społeczności związkowej.
Dlatego osoby zajmujące się problematyką socjalno-zdrowotną ZŻWP muszą przejść do działań bardziej intensywnych. Z uwagi na fakt, że osoby starsze muszą ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych, starajmy się im pomóc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.
Wystarczy, aby każdy z nas zapytał (lub zadzwonił) do znanej koleżanki (lub kolegi), co może dla nich zrobić, to nie tylko wykaże się wielką wrażliwością i solidarnością, ale także może okazać się dla nich ogromną pomocą.
Musimy ten egzamin zdać i pokonać epidemię! Powodzenia!
Została także uruchomiona Specjalna Telefoniczna Informacja Pacjenta - nr tel. 800 190 590, czynna całą dobę przez siedem dni w tygodniu, gdzie można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji zakażenia koronawirusem.
 
Żródło: strona internetowa ZG ZZWP

 


Sobota, Styczeń 25, 2020, 17:42 | Brak komentarzy »
W dniu 25 stycznia 2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Posiedzeniu przewodniczył kol. płk Józef Mroczka.
W czasie prowadzonego posiedzenia omówiono Sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2019, podsumowano Plan przychodów i wydatków Zarządu Wojewódzkiego Związku na 2019r., przyjęto projekt planu przychodów i wydatków ZW na 2020r.. W dalszej kolejności podsumowano inicjatywy podejmowane przez Prezydium ZG Związku w sprawie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin(druk 1105), omówiono PIT- OP (Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego) 1%. dla ZŻWP i FPEiRW, przedstawiono możliwe warianty obchodów XXXIX–lecia Związku na szczeblu ZW.
Tematem posiedzenia było również omówienie płatności składek przez poszczególne koła oraz sprawy organizacyjne dotyczące bieżącego funkcjonowania organizacji w pierwszym kwartale bieżącego roku.
Prezesi poszczególnych kół zostali zobowiązani na prowadzonych zebraniach do szczegółowego zapoznania z informacjami z odbytego posiedzenia.
Tekst i zdjęcie: Roman Rumak

Poniedziałek, Styczeń 13, 2020, 18:24 | Brak komentarzy »
      Corocznie okres świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku obfituje w różnego rodzaju spotkania. Towarzyszą im kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera. Są to chwile, kiedy można skupić się na tym, co nas łączy, a nie dzieli, co cieszy, a nie smuci. Tak też było w przypadku spotkań, które organizowały w tym okresie poszczególne koła naszej Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
     W dniu 10 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane wspólnie przez koło nr 2 oraz nr 4. Bardzo miłym akcentem początkującym to spotkanie było wręczenie wyróżnień związkowych najbardziej aktywnym członkom kół oraz jubileusz par małżeńskich. Wszystkim obecnym jubilatom serdeczne życzenia dalszych lat szczęśliwego pożycia małżeńskiego wraz z tradycyjną różą przekazał Prezes Koła nr 2 kol. Józef Gwozdek oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. płk Józef Mroczka. W dalszej części po przekazanych życzeniach noworocznych przez kol. Józefa Gwozdka zebrani łamali się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania, wspólnie śpiewali kolędy i pastorałki, po czym zasiedli przy świątecznym obfitym stole. Była to świetna okazja by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem.
Tekst i zdjęcia: Roman Rumak

Niedziela, Listopad 24, 2019, 06:06 | Brak komentarzy »
W dniu 23 listopada 2019r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
    Posiedzeniu przewodniczył płk dypl. Józef Mroczka.
W czasie prowadzonego posiedzenia jego uczestnicy zostali zapoznani z aktualną sytuacją związku, omówiono wytyczne do opracowania Sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego i Kół Związku za rok 2019, zatwierdzono po rzeczowej dyskusji Plan Zamierzeń Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP na 2020 rok, wręczono również wyróżnienia najbardziej aktywnym członkom związku za dotychczasową pracę.
     Jednym z kolejnych punktów była prenumerata (zbiorowa i indywidualna) GWiR na 2020r. oraz sprawa opłat za użytkowany lokal przy ul. Skubisza.
     Swoją obecnością uczestników zebrania zaszczycił poseł na Sejm obecnej kadencji p. Wiesław BUŻ, który w swoim wystąpieniu wskazał podstawowe kierunki swojej pracy, potwierdził swoje zainteresowanie w sprawie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk 1105).
     Prezesi poszczególnych kół zostali zobowiązani na prowadzonych zebraniach do szczegółowego zapoznania z informacjami z odbytego posiedzenia.
Test: Roman Rumak


Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz