Aktualności

środa, Luty 1, 2023, 15:42 | Brak komentarzy »

     W dniu 4 lutego 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Posiedzeniu przewodniczył kol. płk Józef Mroczka.
W czasie prowadzonego posiedzenia omówiono Sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego za rok 2022, podsumowano Plan przychodów i wydatków Zarządu Wojewódzkiego Związku na 2022r., przyjęto projekt planu przychodów i wydatków ZW na 2023r. W dalszej kolejności zatwierdzono propozycje wyróżnień przez Zarząd Główny dla najbardziej wyróżniających się swoją aktywnością naszych członków, omówiono PIT- OP (Oświadczenie o przekazaniu 1,5% podatku Organizacji Pożytku Publicznego) 1,5% dla ZŻWP i FPEiRW.
Tematem posiedzenia było również przedstawienie przez Koła raportów kasowych (finansowych) za rok 2022 wraz załączonymi do nich dokumentami (KP, KW, faktury, rachunki lub inne rozliczenia) oraz sprawy organizacyjne dotyczące bieżącego funkcjonowania w bieżącym roku.
Prezesi poszczególnych kół zostali zobowiązani na prowadzonych zebraniach do szczegółowego zapoznania z informacjami z odbytego posiedzenia.

 Teks i Foto: Roman Rumak
Wtorek, Listopad 22, 2022, 16:26 | Brak komentarzy »
W dniu 22.11.2022r., w wieku 92 lat odszedł „na wieczną wartę" płk dypl. mgr Bolesław MARTOWICZ, człowiek wielkiego serca, wyjątkowej życzliwości, wybitny artylerzysta i działacz związkowy.
Zmarły urodził się 23 czerwca 1930r. w m. Maidieres we Francji.
Służbę w Wojsku Polskim, któremu poświęcił 33 lata życia rozpoczął w dniu 10 listopada 1950r. jako podchorąży w szkolnej baterii artylerii w 15 pac, którą ukończył 28 sierpnia 1951r., uzyskując stopień podporucznika.
Po jej ukończeniu jako żołnierz zawodowy pełnił służbę w m. Węgorzewo, Jarosław, Warszawa oraz w m. Rzeszów (9 Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana) gdzie w swojej historii zajmował stanowiska: dowódcy plutonu ogniowego, oficera zwiadu w artylerii, dowódcy baterii 122 mm haubic, starszego oficera dywizjonu i pułku artylerii, szefa sztabu i zastępcy dowódcy pułku artylerii. Przez okres 2 lat pełnił służbę w Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Ostatnie siedem lat swojej służby wojskowej zajmował stanowisko szefa artylerii w 9 Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej skąd w dniu 15 grudnia 1983r. w stopniu pułkownika został zwolniony do rezerwy.
W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej ukończył Akademię Sztabu Generalnego WP, uzyskując tytuł oficera dyplomowanego, dodatkowo w trybie zaocznym zdobył również tytuł magistra ekonomii.
Wyszkolił kilkanaście pokoleń artylerzystów, w zdecydowanej większości żołnierzy rezerwy.
Do naszego związku wstąpił 20 grudnia 1983r. W okresie swojej działalności związkowej pełnił w nim szereg funkcji. W latach 1993-1997r. był prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz członkiem Zarządu Głównego Związku.
Za zasługi w realizacji celów Związku był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami związkowymi w tym: Odznaką Honorową „Za zasługi dla ZZWP", Złotym Krzyżem „Za zasługi dla ZZWP", Złotym Krzyżem z Gwiazdą „Za zasługi dla ZZWP", Medalem 40-lecia ZŻWP.
Za szczególne zaangażowanie na rzecz związku został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (2015r.)
Był wysoko oceniany przez kolejnych przełożonych, szanowany przez podwładnych. Zawsze taktowny, uczynny, służący radą i pomocą, nie tylko w sprawach służbowych i związkowych.
Za wybitną, wzorową i nienaganną służbę, zmarły był odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem za długoletnią służbę , medalami pamiątkowymi 40 pa i 9. DDZ.
W czasie pełnienia służby wojskowej zawarł związek małżeński z panią Zdzisławą, harcerką, długoletnią dyrektorką szkół i nauczycielem akademickim. Jego żona zmarła 14 września 2022r.
Był kochającym mężem, troskliwym ojcem, dbał i troszczył się o swoją rodzinę.
Pogrzeb odbył się w dniu 26 listopada 2022r.. (sobota) o godz. 10.30 na Cmentarzu komunalnym „Wilkowyja" w Rzeszowie, przy ul. Cienistej 3, z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej (21 batalion dowodzenia 21 BSP oraz trębacz i werblista z Orkiestry Wojskowej).
Zmarłego pożegnał prezes ZW ZŻWP w Rzeszowie płk dypl. Józef Mroczka słowami: „Drogi Pułkowniku Bolesławie MARTOWICZ! przybyliśmy tutaj, by oddać Ci ostatnie honory, niech pochylony sztandar 21. batalionu dowodzenia 21 BSP z Rzeszowa, sygnał trąbki i łoskot werbla wojskowego oraz salwa honorowa będą dla Ciebie naszym ostatnim podziękowaniem. Niech Wilkowyjska Ziemia lekką Ci będzie!,; Spoczywaj w pokoju!, Cześć Twojej pamięci!"
Z upoważnienia córki Zmarłego Pułkownika pani mgr Bożeny MARTOWICZ Prezes naszej organizacji związkowej złożył podziękowania wszystkim tym, którzy odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku Śp. Bolesława, specjalne podziękowania przekazał Czcigodnemu Księdzu Celebransowi, Proboszczowi - Księdzu dr. Januszowi PODLASZAKOWI – za sprawowaną Mszę Św. Żałobną i modlitwy na cmentarzu oraz por. Dariuszowi LEWICKIEMU – dowódcy Wojskowej Asysty Honorowej.
Tekst: Roman RUMAK

Piątek, Listopad 11, 2022, 16:24 | Brak komentarzy »
Uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny koncelebrowaną przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę w Kościele Farnym w Rzeszowie w dniu 11 listopada o godzinie 10.00 rozpoczęły się uroczystości z okazji 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Po jej zakończeniu zaproszeni goście oraz żołnierze udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na pl. Wolności gdzie odbyła się główna część uroczystości.
Udział w niej wzięli żołnierze, przedstawiciele pozostałych służb mundurowych, młodzież reprezentująca organizacje strzeleckie, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, władze Miasta Rzeszowa, kombatanci i licznie przybyli mieszkańcy.
W tej części uroczystości tradycyjnego symbolicznego uderzenia w „Dzwon Niepodległości" oraz wpisu do Księgi Pamiątkowej rozpoczął marszałek województwa Władysław Ortyl. Należy wspomnieć, że dzwon był ufundowany samorząd wojewódzki i został odlany w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Znajduje się na nim godło Polski, herb Podkarpacia oraz „Roty" Marii Konopnickiej.
Wzruszającym było uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt przy wspólnym odśpiewaniu przez wszystkich zgromadzonych „Mazurka Dąbrowskiego". Dokonano również wręczenia odznaczeń oraz nominacji na kolejne stopnie wojskowe dla żołnierzy Garnizonu Rzeszów.
Zabierając głos zarówno Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart jak i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podkreślali, jak dla nas Polaków ważne jest Narodowe Święto Niepodległości. Szczególne słowa podziękowania w swoim przemówieniu do mieszkańców Rzeszowa skierował Prezydent Miasta Kondrat Fijołek. Słowa te dotyczyły doraźnej pomocy udzielanej uchodźcom ukraińskim przebywający na terenie miasta Rzeszowa po inwazji rosyjskiej. Po przemówieniach usłyszeliśmy Apel Pamięci oraz salwę honorową wykonaną przez pododdział honorowy. Złożono wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego W uroczystym złożeniu wieńców uczestniczyła delegacja Rzeszowskiej Organizacji Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyła defilada i odprowadzenie pododdziałów honorowych do miejsc ich stacjonowania.
Tekst i foto: Roman Rumak

Poniedziałek, Listopad 7, 2022, 16:43 | Brak komentarzy »


Sobota, Październik 22, 2022, 16:47 | Brak komentarzy »
W dniu 22 października 2022r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Posiedzeniu przewodniczył płk dypl. Józef Mroczka.
W czasie prowadzonego posiedzenia jego uczestnicy zostali zapoznani z aktualną sytuacją związku, omówiono zmiany osobowe z Radzie FPEIRW, zapoznano zebranych z Uchwałami ZG Związku Nr 11 – 15 z dnia 27.09.2022r., zatwierdzono po rzeczowej dyskusji Plan Zamierzeń Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP na 2023 rok, omówiono wstępnie zasady opracowania Sprawozdań z działalności Kół za 2022r.
Jednym z kolejnych punktów była prenumerata (zbiorowa i indywidualna) GWiR na 2023r., sprawa opłat za użytkowany lokal przy ul. Skubisza oraz zasady proponowanych wyróżnień proponowanych przez poszczególne koła dla najbardziej aktywnych członków.
Prezesi poszczególnych kół zostali zobowiązani na prowadzonych zebraniach do szczegółowego zapoznania z informacjami z odbytego posiedzenia.
Tekst i foto: Roman Rumak

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz