Aktualności

Sobota, Listopad 11, 2023, 15:48 | Brak komentarzy »
Uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Farnym w Rzeszowie w dniu 11 listopada o godzinie 10.00 rozpoczęły się uroczystości z okazji 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Po jej zakończeniu zaproszeni goście oraz żołnierze udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na pl. Wolności gdzie odbyła się główna część uroczystości.
Udział w niej wzięli żołnierze, przedstawiciele pozostałych służb mundurowych, młodzież reprezentująca organizacje strzeleckie, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, władze Miasta Rzeszowa, kombatanci i licznie przybyli mieszkańcy.
Tradycyjnie w czasie uroczystości, po raz kolejny zabrzmiał Dzwon Niepodległości - dar Samorządu Województwa Podkarpackiego z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Należy wspomnieć, że dzwon został odlany w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Znajduje się na nim godło Polski, herb Podkarpacia oraz „Roty" Marii Konopnickiej.
Wzruszającym było uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt przy wspólnym odśpiewaniu przez wszystkich zgromadzonych „Mazurka Dąbrowskiego".
W swoich wystąpieniach, które wygłosili Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Dariusz Urbanik zwrócono szczególną uwagę na znaczenie w naszych sercach i umysłach Narodowego Święta Niepodległości. Po przemówieniach usłyszeliśmy Apel Pamięci oraz salwę honorową wykonaną przez pododdział honorowy. Złożono wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego W uroczystym złożeniu wieńców uczestniczyła delegacja Rzeszowskiej Organizacji Wojewódzkiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyło odprowadzenie pododdziałów honorowych do miejsc ich stacjonowania.
Tekst i FOTO: Roman Rumak
Czwartek, Październik 12, 2023, 19:07 | Brak komentarzy »
W dniu 12 października 2023r. w Rzeszowie przy Obelisku poświęconym 50 rocznicy czynu bojowego 9 i 10 Dywizji Piechoty zlokalizowanym w rejonie Klubu Wojskowego przy ul. Dąbrowskiego 22 oddano hołd wszystkim walczącym i poległym żołnierzom na frontach II Wojny Światowej.
Data uroczystości zbiega się z bitwą pod Lenino określaną, jako chrzest bojowy I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki oraz pułku czołgów 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Bitwa ta była jedną z najtragiczniejszych polskich bitew, zakończyła się klęską żołnierzy dowodzonych przez gen. Zygmunta Berlinga. Poza wszelką dyskusją pozostaje bohaterstwo żołnierzy, zdecydowana większość z nich wykazała w niej męstwo i pogardę dla śmierci. Nie pozostawia żadnych wątpliwości określenie, że „krew Polaków przelana pod Monte Cassino jest tak samo święta jak krew przelana pod Lenino".
Aktualnie możemy powiedzieć, że nie miała ona żadnego znaczenia strategicznego, ani nawet taktycznego. Polskim żołnierzom nie przyszli ze spodziewaną pomocą ich sowieccy sąsiedzi. Względy polityczne zadecydowały o skierowaniu do walk żołnierzy-Polaków, którzy z nastaniem władzy radzieckiej wywiezieni zostali do łagrów, którzy po prostu nie zdążyli do armii Andersa i w roku 1943 odnaleźli swoją szansę założenia polskiego munduru i wyruszenia w stronę Ojczyzny.
Uroczystość z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez 21 Batalion Logistyczny prowadził płk dypl. Józef Mroczka – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci i żołnierze. Wśród obecnych była liczna grupa członków Rzeszowskiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Zabierając głos p. Krzysztof Stańko – pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. innowacji i rozwoju reprezentujący Prezydenta Miasta Rzeszowa przypomniał wszystkim obecnym o ogromie cierpień i zniszczeń jaki przyniosła nam II Wojna Światowa.
W czasie uroczystości usłyszeliśmy salwę honorową, odbył się apel pamięci. Na zakończenie spotkania złożono wieńce oraz zapalono znicze.

Tekst i zdjęcia: Roman Rumak


Poniedziałek, Październik 2, 2023, 17:45 | Brak komentarzy »

Poniedziałek, Wrzesień 18, 2023, 17:40 | Brak komentarzy »
W niedzielę 17 września 2023 roku w 84. rocznicę wojny obronnej z 1939 roku w Borownicy w gminie Bircza, parlamentarzyści, kombatanci, rodziny poległych, żołnierze, przedstawiciele władz wojewódzkich , samorządowych oraz gminnych , leśnicy, uczniowie, społecznicy i mieszkańcy wsi spotkali się, aby oddać hołd żołnierzom 17 pułku piechoty oraz poległym w czasie wojny mieszkańcom Borownicy. Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Rzeszowie reprezentował Pan Prezes Związku płk dypl. Józef Mroczka wraz z przedstawicielami Koła nr 11.
Uroczystości rozpoczęły się na wzgórzu nad Czarnym Potokiem w miejscu, gdzie poległ dowódca pułku płk Beniamin Kotarba wraz z częścią swoich żołnierzy. Złożono kwiaty i wieńce pod krzyżem i obeliskiem postawionym ku czci poległych. Kolejna część uroczystości odbyła się pod pomnikiem mieszkańców Borownicy wymordowanych przez UPA w 1945 roku, gdzie również złożono kwiaty i zapalono znicze ku ich czci.
Po mszy świętej w borownickim kościele uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz, gdzie po apelu poległych i modlitwach za poległych żołnierzy 17pp złożono wieńce na grobie ppłk. dypl. Beniamina Kotarby
W uroczystości uczestniczyli żołnierze 1 bpzmot Ziemi Rzeszowskiej wchodzącego w skład 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej dla którego Beniamin Piotr Kotarba jest patronem. Asystę honorową wystawił 1 batalion czołgów z Żurawicy.
Na zakończenie odbyło się na biwaku spotkanie pokoleń oraz koncert Orkiestry Dętej z Grodziska Dolnego.
Tekst: Jan Turoń; Foto: Anna Błońska


Wtorek, Wrzesień 5, 2023, 16:42 | Brak komentarzy »Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz