Informator MON

Resort obrony przygotowuje poważne zmiany w systemie rekrutacji do wojska.

30 IV 2020

    Propozycje zmian w systemie rekrutacyjnym do armii przygotowało Biuro do spraw Programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, które działa od początku roku. Na jego czele stoi gen. bryg. Artur Dębczak. Jak napisaliśmy na początku roku w „Rzeczpospolitej”, otrzymał on zadanie od szefa MON zreformowania systemu werbunku do Sił Zbrojnych. Założenia zmian są już gotowe.
    Generał zakłada uproszczenie i ujednolicenie procedur rekrutacyjnych. Zmiany, które pozwolą na ich wprowadzenie, powinny się znaleźć w nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie gotowa jesienią. Nowe zasady być może będą obowiązywały od początku przyszłego roku.

PROSTSZA DROGA DO WOJSKA

   Pierwszym etapem rekrutacji miałoby być złożenie przez kandydata aplikacji przez internet. Od tego momentu kandydat byłby sprawdzany przez WKU. Komenda umówiłaby go na spotkanie organizacyjne, w konkretnej lokalizacji blisko miejsca zamieszkania.
   Generał zakłada, że powstałyby tzw. huby rekrutacyjne. W obiekcie wojskowym np. w WKU kandydaci do armii (zarówno do zawodowej służby zawodowej, uczelni wojskowej, jak i terytorialnej służby wojskowej WOT) przeszliby wstępną selekcję. W ciągu jednego–dwóch dni w jednym miejscu zaliczyliby badania lekarskie (podobne do tych, które odbywają się w trakcie kwalifikacji wojskowej), test psychologiczny (najważniejsze byłoby orzeczenie, czy kandydat może służyć z bronią), test z wychowania fizycznego. Tam odbyłaby się też wstępna selekcja do konkretnej jednostki wojskowej (dlatego w hubie mógłby się znaleźć np. podoficer z jednostki, która szuka kandydatów). Kandydaci do służby wojskowej mógłby w tym miejscu przenocować.
Obieg dokumentów odbywałby się w formie elektronicznej, aby zmniejszyć biurokrację.
Generał Dębczak zakłada, że huby rekrutacyjne organizowane byłyby w każdym województwie w kilku różnych lokalizacjach, kilka razy w miesiącu, w zależności od liczby chętnych. Osoby, które przeszłyby selekcję, kierowane byłyby na szkolenie podstawowe, które odbywałoby się w centrum szkoleniowym (jego ośrodki szkoleniowe zlokalizowane byłyby w kilku miejscach Polski). Szkolenia organizowane byłyby co dwa–trzy miesiące.
Szkolenie młodego żołnierza miałoby trwać do przysięgi do 30 dni (w Wojskach Obrony Terytorialnej trwa ono teraz 16 dni). Następnie żołnierz kierowany byłby do konkretnych jednostek wojskowych, uczelni, terytorialnej służby wojskowej WOT lub przenoszony do rezerwy. W czasie tego szkolenia kandydat do zawodowej służby wojskowej przechodziłby badanie przed regionalną komisją lekarską.
Co istotne, rekrutacja do wojska trwałaby ciągle (teraz jest kilka turnusów rekrutacyjnych w roku). Generał Dębczak zakłada, że od momentu złożenia aplikacji przez internet do szkolenia podstawowego nie powinno upłynąć 60 dni.

   ZA DUŻO ODPADA

    Zmiany te upraszczają i porządkują system werbunku do Sił Zbrojnych. Przypomnijmy, że MON zakłada, że zawodowa armia będzie liczyła 150 tys. żołnierzy. Na koniec roku Wojsko Polskie liczyło 107,7 tys. żołnierzy zawodowych, ale do końca stycznia jego szeregi opuści 1858 osób. Do końca roku powinno być 111,5 tys. żołnierzy zawodowych. Dodatkowo także 29 tys. żołnierzy ochotników WOT.
    Istniejący dzisiaj system werbunku oparty jest na strukturze, która powstała w 1944 r. i nie przystaje do rzeczywistości. Przez wiele dni kandydaci krążą z dokumentami, aby wstąpić do wojska. Wąskim gardłem są rejonowe wojskowe komisje lekarskie, których jest zaledwie kilka, każda obejmuje teren dwóch województw. I tak np. kandydat z Sanoka (podkarpackie) musi pokonać 250 km, aby stawić się w Lublinie. Dodatkowo nie ma szans, aby jednego dnia zaliczyć wszystkich lekarzy. Na zaliczenie badań trzeba poświęcić trzy–cztery dni.
     Efekt jest taki, że 40 proc. kandydatów odpada w trakcie rekrutacji (to dane MON), dodatkowo 15 proc. w trakcie szkolenia podstawowego.
   Rozwiązania proponowane przez generała Dębczaka podobne są do tych, które działają w innych krajach. Np. w Szwecji działa Obronna Agencja Rekrutacyjna, której biura znajdują się tylko w trzech miastach. Kandydat do wojska w ciągu kilkudziesięciu godzin przechodzi test wydolnościowy, badania lekarskie i psychologiczne, otrzymuje posiłek, a gdy przyjedzie z daleka, może się przespać w części hotelowej. W USA stałe punkty werbunkowe są np. w centrach handlowych. Procedury trwają dzień, wraz z przysięgą składaną przez kandydata.Resort obrony przygotowuje poważne zmiany w systemie rekrutacji do wojska.
Żródło: strona internetowa MON

............................................................................................................................
MON i wojsko zaangażowane w działania związane z zagrożeniem koronawirusem

13 III 2020

  
Wojsko jest przygotowane na różne sytuacje związane z występowaniem koronawirusa na terenie Polski i wspiera cywilny system ochrony zdrowia.
   Współdziałamy z innymi służbami i Ministerstwem Zdrowia, aby maksymalnie ograniczyć zagrożenie dla obywateli i żołnierzy. W sztabie kryzysowym Ministerstwa Zdrowia są oddelegowani w trybie 24 h oficerowie łącznikowi  Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dotychczas wszczęte procedury działają modelowo.
   W resorcie obrony narodowej oraz jednostkach Wojska Polskiego prowadzimy działania  ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród  żołnierzy i pracowników  oraz żołnierzy i pracowników wojsk obcych.
Gotowość i zabezpieczenie
   Utrzymujemy w stałej gotowości 14 wojskowych szpitali i 5 ośrodków  medycyny prewencyjnej.
Wojskowym i cywilnym instytucjom leczniczym oraz jednostkom wojskowym przekazujemy sprzęt ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne, które udostępnia Agencja Rezerw Materiałowych dla zabezpieczenia działań przeciwepidemicznych.
Jednostki wojskowe posiadają niezbędną ilość środków dezynfekujących.
Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii może wykonać 350 testów dziennie umożliwiających wykrywanie koronawirusa.
W każdym województwie działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które – w razie potrzeby – mogą udzielić wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji:
- kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów
- 10 dezynfekcyjnych zespołów zadaniowych
- mobilne zespoły medyczne i gotowi do wsparcia lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni
- kontenerowy szpital polowy we Wrocławiu wyposażony w 100 łóżek przeznaczony do kwarantanny i udzielania pomocy potrzebującym
- budynek we Wrocławiu wyposażony w 200 łóżek do przeprowadzania kwarantanny
- siły powietrzne – w razie potrzeby – dysponują samolotami i śmigłowcami do ewakuacji medycznej
    Wojska Obrony Terytorialnej są zaangażowane w działania prewencyjne związane z prowadzonymi kontrolami na granicy państwa.  Wspierają działania administracji publicznej w punktach kontrolnych oraz zabezpieczeniu transportu.  Na 14 lotniskach pomagają przy pomiarze temperatury oraz gromadzeniu i segregacji kart lokalizacyjnych pasażerów przylatujących do Polski. Ponadto Terytorialsi  kontaktują się telefonicznie z weteranami  i sprawdzają jakiej pomocy mogą im udzielić, aby ograniczyć możliwość narażenia osób starszych na zakażenie.
1100 żołnierzy WOT z uprawnieniami do pierwszej pomocy oraz m. in. ratowników medycznych, którzy na co dzień nie pracują w służbie zdrowia, pozostają w gotowości aby pomagać w walce z koronawirusem. Minister obrony narodowej polecił WOT zorganizowanie zdalnej pomocy psychologicznej dla osób w kwarantannie.
Profilaktyka i monitoring
   W wojsku wprowadzono zalecenia  Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego . Dotyczą one stosowania zasad higieny, ograniczenia lub wstrzymania udziału w szkoleniach oraz w imprezach masowych, ograniczenia lub całkowitego wstrzymania  wyjazdów w rejony dużego ryzyka zachorowań, prowadzenia działań informacyjnych z zakresu profilaktyki.
Żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy przybywający do Polski z zagranicy wypełniają formularz wywiadu epidemiologicznego. Na jego podstawie podejmowane są kroki profilaktyczne w postaci nadzoru lub objęcia kwarantanną.
    Żołnierze przetransportowali i przekazali dwadzieścia siedem kontenerów mieszkalnych oraz trzy kontenery sanitarne do Wrocławia. Skierowano również trzy kontenery mieszkalne na drogowe przejścia graniczne z Republiką Czeską. Dostarczono środki dezynfekcyjne przeznaczone dla powracających z misji, a do placówek medycznych  przekazano środki ochronne (maseczki i kombinezony). Regionalne Bazy Logistyczne zabezpieczają siły i środki do przewozu osób z podejrzeniem zakażenia 2019-nCoV do szpitali zakaźnych lub miejsc kwarantanny. Ponadto utrzymywane są w gotowości do użycia samochody sanitarne oraz mikrobusy i autobusy.
Wojewódzkie Sztaby Wojskowe we współpracy z władzami samorządowymi monitorują sytuację epidemiologiczną.
Wstrzymano przedsięwzięcia rekrutacjne w ramach akcji „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” a także  zajęcia w uczelniach i szkołach podległych MON. Ćwiczenia żołnierzy rezerwy, zaplanowane do końca maja, przełożono na późniejszy termin.
Wojsko Polskie od samego początku było zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem rozwoju koronawirusa w kraju. Wojskowe samoloty przetransportowały polskich obywateli wracających z chińskiego Wuhan. Na bazie szpitala wojskowego we Wrocławiu zorganizowaliśmy zabezpieczenie medyczne gdzie osoby powracające poddane były kwarantannie oraz objęte specjalistyczną opieką i niezbędną diagnostyką. SZ RP jako pierwsze podjęły działania profilaktyczne i zdobyły doświadczenie w walce z koronawirusem.
Sytuacja jest dynamiczna i wojsko maksymalnie szybko dostosowuje się do nowych wyzwań i potrzeb. Dotychczas wszczęte procedury (nie tylko w wojsku) działają modelowo. Wszystkie  służby współdziałają, aby maksymalnie ograniczyć zagrożenie dla obywateli. Stale monitorują sytuację. O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.
OCHRONA WOJSK SOJUSZNICZYCH
    Żołnierze z państw sojuszniczych przybywający do naszego kraju, m.in. w ramach ćwiczenia DEFENDER-Europe 20,  przed przekroczeniem granicy wypełniają ankietę dot. stanu zdrowia. Żołnierze przebywający na terenie Polski już od dłuższego czasu są objęci obowiązkiem przekazania wypełnionych ankiet w ciągu 24 godzin. Wyniki ankiet są podstawą do podjęcia dalszych działań. Dotychczas w Polsce nie było żadnego przypadku zarażenia koronawirusem żołnierza wojsk sojuszniczych.
Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!
    Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.
Wiele jednak zależy od Ciebie!
•    Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
•    Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
•    Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!
Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

     Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590MON i wojsko zaangażowane w działania związane z zagrożeniem koronawirusem

Żródło: strona internetowa MON
..............................................................................................................................

DEFENDER-Europe 20 – pierwsze wojska USA docierają do Polski

29 II 2020

   
W piątek, 28 lutego, dwie pierwsze kolumny żołnierzy i sprzętu z USA wjechały na teren Polski przez przejście graniczne w Kołbaskowie. To oficjalny początek ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 w naszym kraju.
    W najbliższych tygodniach do Polski przybędzie łącznie kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich oraz przedstawicieli wojsk sojuszniczych (głównie niemieckich i brytyjskich) ze sprzętem. W kolumnach po kilkanaście pojazdów będą przemierzać drogi pomiędzy przejściami granicznymi i poligonami na północy i wschodzie Polski. Większość ciężkiego sprzętu bojowego przybędzie koleją. Wojska uczestniczące w DEFENDER-Europe 20 korzystać będą również z cywilnych i wojskowych lotnisk.
    W ćwiczeniu DEFENDER-Europe 20 i ćwiczeniach połączonych na przełomie kwietnia i maja weźmie łącznie udział około 37 000 żołnierzy. 20 000 ćwiczącego personelu amerykańskiego zostanie przerzuconych bezpośrednio z USA. Przerzut obejmuje komponenty pochodzące z wielu dywizji sił lądowych, jednostek Gwardii Narodowej oraz elementów jednostek rezerwowych US Army. W ćwiczeniu zaplanowano udział dodatkowo 9 000 żołnierzy USA już stacjonujących w Europie i około 8 000 żołnierzy z innych państw - w tym niemal 3000 z Polski. 
   Oprócz wojsk bezpośrednio ćwiczących, do zabezpieczenia DEFENDER-Europe 20 siły zbrojne zaangażują też swój potencjał logistyczny w łącznej liczbie niemal 10 000 żołnierzy. Polska ma bogate doświadczenie w przyjmowaniu wojsk sojuszniczych na swoim terytorium. Skala tego ćwiczenia wymaga zaangażowania zarówno organów wojskowych jak i władz lokalnych w województwach, które przyjmować będą żołnierzy i sprzęt sojuszników.
   Wsparcie państwa-gospodarza ma kluczowe znaczenie dla obronności kraju oraz naszej wiarygodności jako partnera i sojusznika w NATO. Przybywające do Polski siły sojusznicze będą korzystać m.in. z infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i morskiej oraz usług w postaci np. zakwaterowania czy wyżywienia. Polskie instytucje i jednostki wojskowe odpowiadać będą za zabezpieczenie transportu i ruchu wojsk, zapewnienie środków materiałowych (np. paliwo) i technicznych, a także zabezpieczenie medyczne, łączność, ochronę wojsk, obsługę prawną i działalności w wielu innych obszarach. 
     Ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 jest największym od 25 lat przerzutem wojsk amerykańskich z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych do Europy. Głównym założeniem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności amerykańskiej dywizji pancernej do przemieszczenia personelu i sprzętu z kontynentu amerykańskiego do Europy oraz sprawdzenie możliwości państw-gospodarzy do ich przyjęcia. 
     DEFENDER-Europe 20 podkreśla również determinację Stanów Zjednoczonych Ameryki do obrony europejskich sojuszników i partnerów. Powierzenie Polsce roli jednego z państw gospodarzy to również wyraz zaufania strony amerykańskiej do Polski jako sojusznika. Jednocześnie jest to dowód na rolę jaką Polska odgrywa w międzynarodowym systemie budowy i umacniania bezpieczeństwa – tak w ujęciu globalnym jak i regionalnym. 
    Podobnie jak wiele innych ćwiczeń z udziałem sojuszników z NATO, DEFENDER-Europe 20 jest ćwiczeniem defensywnym i nie jest wymierzone przeciwko komukolwiek. DEFENDER-Europe 20.

Źródło: strona interneytowa MON
................................................................................................................................

F-35 dla Polski

31 I 2020

- Polskie siły powietrzne wchodzą na nowy etap swojego rozwoju. Dołączamy do elitarnego grona państw, które posiadają F-35, a więc samoloty stanowiące swoiste centra dowodzenia, samoloty wyróżniające się interoperacyjnością - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w hangarze dęblińskiego 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego po podpisaniu umowy na zakup samolotów F-35.
31 stycznia br. w Dęblinie, szef MON podpisał umowę na zakup 32 wielozadaniowych samolotów piątej generacji F-35 dla Sił Powietrznych. Wartość umowy wynosi 4,6 mld USD. Jej przedmiotem jest dostawa 32 samolotów F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym.
W uroczystości wzięli udział: zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce oraz wiceprezydent firmy Lockheed Martin, producenta samolotu.
Szef MON podkreślił, że zapewnienia, które wypowiadał w 2018 roku o zakupie nowoczesnego uzbrojenia i wycofaniu postsowieckiego są realizowane:
- Kiedy w sierpniu 2018 roku, tu w Dęblinie powiedziałem, że zrobię wszystko, aby epoka postsowiecka w siłach powietrznych, przeszła do historii, wtedy zastanawialiśmy się, czy będzie to możliwe. Jest to możliwe. Dziś słowa zamieniły się w rzeczywistość - powiedział minister obrony.
Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na międzynarodowy kontekst dzisiaj podpisanej umowy:
- To ważny dzień dla polskiego lotnictwa wojskowego, dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, ale też dla bezpieczeństwa całej naszej części Europy. Bo to, że możemy kupić te samoloty, że staną się one częścią najnowocześniejszego wyposażenia polskiej armii, polskiego lotnictwa, to przede wszystkim dzięki temu, że jesteśmy dzisiaj członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który jest wiarygodnym, dobrym sojusznikiem realizującym swoje zobowiązania. Krótko mówiąc - pewnym partnerem - mówił Duda.
Zdaniem ministra Mariusza Błaszczaka, samoloty piątej generacji F-35 to przełomowe zdolności, które pozyskają nasze Siły Powietrzne:
- F-35 to samoloty wyróżniające się interoperacyjnością, a więc współpracujące także np. z systemem PATRIOT, który zakupiliśmy w 2018 roku, z samolotami F-16, które posiadamy już od kilku lat, a więc gwarantujące bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie. To nie słowa, tylko wypełnione zobowiązania budują zaufanie. A więc zobowiązania wobec polskich pilotów, żeby mogli służyć ma sprzęcie, który jest najlepszy.
Z kolej premier Mateusz Morawiecki zwracał uwagę na dokonującą się modernizację techniczną Wojska Polskiego:
- Modernizacja armii przyspiesza. Oprócz F-16 na naszym niebie pojawią się wkrótce znakomite myśliwce F-35. To spowoduje, że ten cień rosyjskiej dominacji nad tą częścią Europy, nad Rzeczpospolitą, którego pozbyliśmy się trzydzieści lat temu, będzie coraz dalej odsuwał się od Rzeczypospolitej i będziemy z innymi członkami NATO zdolni do coraz lepszego zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju - stwierdził premier.
Zdaniem ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, Polskę i USA wiążą silne więzi wojskowej współpracy:
- Dzisiejsza ceremonia zakupu przez Polską samolotów F-35 jest dowodem siły więzi polsko-amerykańskiej. Jestem dumna z tego, że Polska i Stany Zjednoczone osiągają wspólne cele. Polska nadal jest wzorcowym przykładem przywództwa, jeżeli chodzi o militarną modernizację NATO. Jesteśmy dumni, że możemy dzielić się najlepszą amerykańską technologią obronną z polskimi partnerami, wspierając wspólne cele obronne – oświadczyła ambasador.
Samoloty F-35 są jedynymi dostępnymi obecnie na rynku produkowanymi seryjnie statkami powietrznymi posiadającymi właściwości „stealth”, które stanowią kluczowy element umożliwiający skuteczną realizację zadań w przypadku konfliktu z przeciwnikiem posiadającym zaawansowane systemy antydostępowe.
Samoloty są efektem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych licznych podmiotów wywodzących się z państw-uczestników programu Joint Strike Fighter . To uniwersalne platformy dostosowane do realizacji misji rozpoznawczych, prowadzenia walki radioelektronicznej, wsparcia komponentu lądowego, czy zwalczania statków powietrznych przeciwnika, zarówno w ramach prowadzonych operacji narodowych, jak i w układzie sojuszniczym.
Minister Mariusz Błaszczak podsumował wagę podpisanej w dęblińskim hangarze 4.Skrzydła Lotnictwa Szkolnego umowy na samoloty F-35:
- 2020 rok zaczynamy od mocnego uderzenia. Do Wojska Polskiego już za cztery lata trafią samoloty piątej generacji F-35. To samoloty, które wypełniają program modernizacyjny o nazwie „Harpia". Mamy świetnych, fantastycznych pilotów i to właśnie z myślą o nich dzisiaj została podpisana ta umowa. Z myślą o nich - oni zasługują na to, żeby dysponowali najnowocześniejszym sprzętem - i z myślą o bezpieczeństwie naszej ojczyzny - powiedział minister Mariusz Błaszczak.
Szef MON podziękował także prezydentowi Andrzejowi Dudzie: - Gdyby nie zaangażowanie pana prezydenta, gdyby nie wsparcie ze strony pana prezydenta, tego sukcesu dziś by nie było - mówił. Podziękował także premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, ponieważ - jak powiedział - ta transakcja nie byłaby możliwa, gdyby nie budżet naszego państwa, który pozwala na dokonywanie procesu modernizacji Wojska Polskiego.

 Żródło: strona internetowa MON
 
 ............................................................................................................................

Wojsko Polskie pełni dyżur w Siłach Odpowiedzi NATO

02 I 2020

Kliknij aby zobaczyć
..............................................................................................................................

11 X 2019
      Na terenie 1. Brygady Pancernej w Wesołej odbyła się uroczystość, podczas której minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził Plan Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035, z uwzględnieniem 2020 roku.
Podczas uroczystości ministrowi towarzyszył szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak.
    W czasie swojego wystąpienia minister podkreślił, że nowy plan "przewiduje wydatki na modernizację na miarę oczekiwań żołnierzy Wojska Polskiego. To aż 524 miliardy złotych czyli około 133 miliardy dolarów na nowe uzbrojenie i wyposażenie dla tych, którzy               strzegą         naszego       bezpieczeństwa”.
     Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP przewiduje 15-letni horyzont czasowy, dzięki czemu możliwa będzie realizacja wieloletnich programów modernizacyjnych, mających zasadniczy wpływ na budowanie zdolności Wojska Polskiego.
„Nowoczesne, wysoce mobilne siły zbrojne, gotowe do natychmiastowego podjęcia działań i zwycięstwa w wielodomenowej operacji połączonej, przygotowane do wsparcia społeczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej to jest misja, którą realizują siły zbrojne” – powiedział szef Sztabu Generalnego WP.
„Bez planu modernizacji technicznej to zadanie byłoby niewykonalne” – podkreślił gen.   Andrzejczak.
Szef SG WP zwrócił też uwagę na zbieżność prowadzonych w sztabie analiz z planami dotyczącymi kierunków modernizacji armii.
„Kompleksowe podejście do kwestii obronnych to także analizowanie procesów oraz zachodzących zmian w perspektywie 2035 roku. Demografia, urbanizacja, nowe technologie oraz sytuacja bezpieczeństwa mają istotne znaczenie w kontekście potrzeb ewolucji SZ RP” – mówił gen. Andrzejczak.
Planowanie długookresowe w obszarach budowania zdolności jest dla Wojska Polskiego kwestią priorytetową. Nowe spojrzenie na rozwój i przygotowanie SZ RP do działania jest odpowiedzią na współczesne zagrożenia, zarówno w ujęciu regionalnym   jak     iglobalnym.
Siły Zbrojne nowej generacji to wojsko nowoczesne, skuteczne operacyjnie, zdolne do podejmowania działań w każdej przestrzeni i czasie. Kultura gotowości bojowej, adaptowalność struktur i sprzętu do wyzwań XXI wieku jest kluczowa. W tym kontekście szef SG WP mówił o serii eksperymentalnych ćwiczeń, przeprowadzonych w kraju i za granicą, które były skoncentrowane na aktywacji sił szybkiego przerzutu i samodzielności operacyjnej dowódców. Testowane były również    systemy       dowodzenia. Seria tych ćwiczeń wskazała pożądane kierunki działania wojska, które musi być gotowe do przerzutu w dowolny rejon i szybkiego podjęcia działań.
     Generał Andrzejczak z swoim wystąpieniu mówił, że sprzęt, umundurowanie, ochrona balistyczna, broń strzelecka i łączność jest sprawą niezwykle istotną.
Podkreślił również, że najważniejszą częścią systemu Sił Zbrojnych RP jest człowiek, jego wykształcenie, predyspozycje i przede wszystkim morale.
W trakcie pobytu w 1. Brygadzie Pancernej w Wesołej generał Andrzejczak rozmawiał z żołnierzami tej jednostki na temat ich wniosków i spostrzeżeń ze służby w brygadzie.
 
Żródło: Strona inernetowa MON
 .........................................................................................................................................
27 IX 2019

-
Obiecuję Wam, że nie dopuścimy do tego, żeby Wojska Obrony Terytorialnej były zlikwidowane. Stanowicie wielką wartość i wielką siłę Wojska Polskiego. Dziękuję Wam za to! - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas święta Wojsk Obrony Terytorialnej.
  
W piątek, 27 września br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas uroczystości Prezydent Andrzej Duda wręczył sztandary wojskowe pierwszym trzem brygadom Obrony Terytorialnej, a minister Mariusz Błaszczak wręczył nominacje na stanowiska dowódców brygad. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej profesor Leszek Żukowski przekazał testament Polski Podziemnej.
Dziękując żołnierzom WOT za ich codzienną służbę, przypomniał ostatnie akcje niesienia pomocy, w które zaangażowani byli terytorialsi. - Jako minister  obrony narodowej, chciałbym Wam serdecznie podziękować. Wielokrotnie miałem sposobność rozmawiania z Wami. Gratulowałem postawy. Rozmawiałem także z ludźmi, którzy zostali dotknięci skutkami klęsk żywiołowych. Rozmawiałem z ludźmi w Zawichoście, w Wojciechowie i zawsze słyszałem, że zareagowaliście, że byliście na miejscu wtedy, kiedy ludzie potrzebowali waszej pomocy. To jest niezwykle istotne, tak jak powiedział Pan Prezydent, sprawdziliście się - powiedział szef MON.
- Chciałem, żebyście czuli, co to znaczy mieć sztandar, że sztandar otrzymuje prawdziwy, sprawdzony w służbie żołnierz, który sobie na ten sztandar zasłużył. Dziś tak jest. Sprawdziliście się, szanują was, dziękuję za to. Szanują was oficerowie Sztabu Generalnego z szefem Sztabu Generalnego na czele, szanują was ludzie, którzy mieli możliwość służyć razem z wami przy różnych zdarzeniach. Szanują was wreszcie ludzie, którym służyliście, służąc Rzeczypospolitej, niosąc im pomoc - czy to przy klęskach żywiołowych czy przy działaniach poszukiwawczych - powiedział do żołnierzy WOT Prezydent RP Andrzej Duda.
Minister Błaszczak odczytał list od Prezesa Rady Ministrów skierowany do uczestników uroczystości.
„Dzisiaj swoje święto obchodzą ludzie zasługujący na najwyższy szacunek, ochotnicy, których dewizą jest "Zawsze gotowi, zawsze blisko". Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, chylę przed Wami czoła! Obecnie ponad 20 tysięcy żołnierzy stoi na straży swych lokalnych wspólnot, małych ojczyzn i tej jednej - wspólnej Ojczyzny. Terytorialsi ruszyli na ratunek, wspierali inne formacje i służby w sytuacjach kryzysowych. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się na tą drogę. Drodzy żołnierze, pragnę powiedzieć, że jesteśmy z Was dumni. Liczymy na Was i wspieramy w dalszym rozwoju” - napisał w liście szef rządu, Mateusz Morawiecki.
Szczególnym wydarzeniem podczas uroczystości było wręczenie sztandarów wojskowych brygadom obrony terytorialnej. Z rąk Prezydenta RP sztandary wojskowe otrzymali dowódcy: 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”, 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” oraz 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.
Podczas uroczystości Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej wręczył nominacje na stanowiska dowódców brygad obrony terytorialnej. Decyzje te formalnie uruchamiają ostatni – czwarty etap formowania WOT, czyli budowę struktur formacji na ścianie zachodniej. Na dowódcę 14 Zachodniopomorskiej Brygady OT został wyznaczony płk Grzegorz Kaliciak, 6 Mazowieckiej Brygady OT  płk Przemysław Owczarek, 16 Dolnośląskiej Brygady OT płk Artur Barański i na dowódcę 10 Świętokrzyskiej Brygady OT płk Grzegorz Motak.
Podczas uroczystości Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszek Żukowski przekazał żołnierzom WOT „Testament żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego”, którzy z racji dziedziczonych tradycji są depozytariuszami tradycji Armii Krajowej.
***
Minister obrony narodowej w 2018 r. ustanowił 27 września świętem Wojsk Obrony Terytorialnej. To szczególna data w historii Polski, jest symbolicznym początkiem organizowania ruchu oporu przeciwko okupantowi. Ustanowienie święta WOT w dniu utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego podkreśla historyczną tożsamość żołnierzy piątego rodzaju sił zbrojnych, którzy dziedziczą tradycje Armii Krajowej. 
WOT znajduje się obecnie w jednym z najbardziej dynamicznych okresów tworzenia. Szkolenia ochotników prowadzi już trzynaście brygad OT na terenie dwunastu województw. Formacja liczy 21,7 tys. żołnierzy (w tym 3,2 tys. żołnierzy zawodowych) – do końca tego roku zaplanowanych jest jeszcze kilkadziesiąt szkoleń podstawowych i wyrównawczych.
W połowie sierpnia w WOT rozpoczęto formowanie kolejnych siedmiu batalionów lekkiej piechoty. Pięć z nich powstaje na terenie województw, gdzie są już zlokalizowane struktury WOT (w Słupsku, Inowrocławiu, Kutnie, Sandomierzu oraz Cieszynie). Dwa kolejne bataliony (w Skwierzynie i Brzegu) będą stanowić zalążek przyszłych brygad OT na terenie województw: opolskiego i lubuskiego, a tymczasowo będą podporządkowane odpowiednio pod wielkopolską i     śląską  brygadę   OT.

Żródło: strona internetowa MON
..................................................................................................................................
 
25 VI 2019

Awans generalski dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w czasie prowadzonych ćwiczeń pk Dragon-19

- 20 lat temu Polska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś 21. Brygada Strzelców Podhalańskich otrzymała certyfikację. W przyszłym roku weźmie odpowiedzialność za siły szybkiego reagowania, za tzw. szpicę NATO - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas podsumowania procesu certyfikacji Dowództwa Brygady VJTF.
     We wtorek 25 czerwca br. w Orzyszu z udziałem Andrzeja Dudy, prezydenta RP i szefa resortu obrony odbyło się uroczyste zakończenie największego w tym roku ćwiczenia Wojska Polskiego pk. Dragon-19.
    W ramach ćwiczenia przeprowadzono certyfikację Dowództwa Brygady VJTF-20 (Very High Readiness Joint Task Force) oraz Połączonych Sił Zadaniowych OPBMR – CJ CBRND TF (Combat Joint CBRN Defence Task Force), które wejdą w skład zestawu Sił Odpowiedzi NATO 2020. Trzon VJTF-20 stanowią żołnierze  21. Brygady Strzelców Podhalańskich, natomiast 4. pułk chemiczny stanowi zasadniczy wkład Połączonych Sił Zadaniowych OPBMR.
- Gratuluję wyróżnionym. Dziękuję żołnierzom 21. Brygady Strzelców Podhalańskich  za codzienną służbę. Jestem spokojny, że Polska jest bezpieczna! - mówił minister Błaszczak.
Polska po raz pierwszy pełni rolę państwa ramowego komponentu lądowego VJTF. W ćwiczeniu uczestniczą elementy obecnych w Polsce wojsk sojuszniczych, czyli natowskiej grupy bojowej stacjonującej w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności.

Podczas uroczystego apelu Andrzej Duda, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP wręczył awanse generalskie dwóm oficerem Wojska Polskiego.  Minister Mariusz Błaszczak wręczył awansowym oficerom Buzdygany Honorowe. 

Na wniosek szefa MON na stopień generała dywizji mianowany został generał  brygady Piotr Błazeusz, szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na stopień generała brygady mianowany został pułkownik Dariusz Lewandowski, dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. 

- Przed chwilą pan prezydent wręczył nominacje generalskie dla dowódcy 21. Brygady, ale także dla gen. Błazeusza, który niedługo rozpocznie swoją misję w kwaterze głównej NATO na ważnym stanowisku. To wszystko świadczy o rosnącej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej w Sojuszu Północnoatlantyckim  - powiedział szef MON. 

- Jak każda nominacja generalska, tak i te są również nie tylko osobistym świętem Panów Generałów, ich współpracowników i żołnierzy, ale to jest święto całego polskiego wojska - podkreślił Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.

Po głównej części uroczystości szef MON udał się na Pas Ćwiczeń Taktycznych Wierzbiny, gdzie obserwował ćwiczenie w wykonaniu żołnierzy wchodzących w skład VJTF. Minister Błaszczak zapoznał się również z infrastrukturą i możliwościami szkoleniowymi strzelnicy piechoty w Bemowie Pilskim.

Źródło: strona internetowa MON
...................................................................................................................................
03 VI 2019
Centralne Obchody Dnia Weterana w Rzeszowie

    W Garnizonie Rzeszów odbyły się Centralne Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa połączone z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ.
    Święto uczestników misji zagranicznych rozpoczęło się już 31 maja od uroczystego przywitania uczestników kończącego się w stolicy Podkarpacia Gwieździstego Rajdu Rowerowego Weteranów. Na mecie powitano łącznie 59 Weteranów, którzy przyjechali na uroczyste obchody ich święta ze wszystkich kierunków Polski. Na mecie weteranom wręczono pamiątkowe dyplomy i ryngrafy.
Drugiego dnia obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa, przy pięknej pogodzie na strzelnicy Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie odbyły się drużynowe zawody strzeleckie o puchar Ministra Obrony Narodowej, indywidualne zawody strzeleckie rannych i poszkodowanych pod patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz indywidualne zawody strzeleckie weteranów o puchar Dyrektora Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W trakcie trwania zawodów miał miejsce piknik wojskowy, połączony z pokazem sprzętu i wyposażenia oraz występy artystyczne Klubów Wojskowych - 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich.
W niedzielę 2 czerwca centralne obchody Dnia Weterana rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Kościele Garnizonowym, która odbyła się w intencji weteranów i ich rodzin. Następnie weterani przemaszerowali w rejon głównych uroczystości w Parku Jedności Polonii z Macierzą. W ich trakcie miała miejsce ceremonia wręczenia weteranom odznaczeń, odznak tytułów honorowych oraz odznak honorowych. Ważnym punktem było także przedstawienie żołnierzy-weteranów wchodzących w skład Polskiej Reprezentacji Sportowej na zawody Invictus Games Haga 2020. W uroczystościach brał udział Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak. Na uroczystości odczytano również listy od Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów i Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu skierowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy, weteranów poza granicami kraju.
Jednocześnie w Parku Jedności trwał rodzinny Piknik Weterana, na którym mieszkańcy Rzeszowa mogli obejrzeć między innymi pokazy musztry paradnej, sztuk walki oraz prezentowane licznie wyposażenie i uzbrojenie WP. W niedzielę w Rzeszowie nie mogło zabraknąć także przedstawicieli Zespołu Centrum Weterana ze swoim stanowiskiem promocyjnym. Każdy weteran otrzymywał na nim upominki ale nie tylko. Każdy kto przyszedł odwiedzić nasz namiot mógł liczyć na jakiś drobiazg. Całość imprezy umilały występy artystyczne Orkiestry Wojskowej oraz zespołów wokalnych z klubów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i chóru Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie;
Rzeszów przyjął nas niezwykle gościnnie. W Garnizonie Rzeszów odbyły się Centralne Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa połączone z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Żródło: Strona Internetowa CWDPGW
...................................................................................................................................
04 II 2019

Zmiana Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i jednocześnie Dowódcy Garnizonu Rzeszów

     W dniu 4 lutego z udziałem dowódcy Generalnego RSZ gen. broni. Jarosława Miki na Rzeszowskim rynku odbył się uroczysty apel z okazji zdania i objęcia obowiązków Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Pułkownik Dariusz Lewandowski  oficjalnie objął stanowisko dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Obowiązki Pułkownikowi Lewandowskiemu przekazał gen. bryg. Ryszard Pietras, który został wyznaczony na nowe stanowisko służbowe w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie.
        W uroczystości oprócz pododdziałów wystawionych przez wszystkie jednostki brygady, udział wzięło wielu znamienitych gości. Żołnierzom towarzyszyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, byli dowódcy 21 BSP, żołnierze Garnizonu Rzeszów, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież strzelecka, sympatycy brygady oraz najbliżsi obejmującego dowódcy.
    Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru 21 BSP oraz przechodniej ciupagi jako symbolu władzy podhalańskiej. Następnie Pułkownik Lewandowski został ubrany w mundur podhalański - kapelusz i pelerynę.
    Nowy dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Dariusz Lewandowski w swym wystąpieniu powiedział: „Przed brygadą trudny okres wytężonej pracy – już za niespełna pięć miesięcy zdawać będziemy egzamin w ramach osiągania gotowości do dyżuru w składzie sił szybkiego reagowania NATO. W tym miejscu dziękuję Panu gen. bryg. Ryszardowi Pietrasowi za poczynione działania przygotowujące brygadę do dyżuru. Jestem pewny, że brygada podoła temu zadaniu na bardzo dobrym poziomie”.
    Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz defilada.     W dniu 4 lutego z udziałem dowódcy Generalnego RSZ gen. broni. Jarosława Miki na Rzeszowskim rynku odbył się uroczysty apel z okazji zdania i objęcia obowiązków Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Pułkownik Dariusz Lewandowski  oficjalnie objął stanowisko dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Obowiązki Pułkownikowi Lewandowskiemu przekazał gen. bryg. Ryszard Pietras, który został wyznaczony na nowe stanowisko służbowe w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie.
        W uroczystości oprócz pododdziałów wystawionych przez wszystkie jednostki brygady, udział wzięło wielu znamienitych gości. Żołnierzom towarzyszyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, byli dowódcy 21 BSP, żołnierze Garnizonu Rzeszów, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież strzelecka, sympatycy brygady oraz najbliżsi obejmującego dowódcy.
    Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru 21 BSP oraz przechodniej ciupagi jako symbolu władzy podhalańskiej. Następnie Pułkownik Lewandowski został ubrany w mundur podhalański - kapelusz i pelerynę.
    Nowy dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Dariusz Lewandowski w swym wystąpieniu powiedział: „Przed brygadą trudny okres wytężonej pracy – już za niespełna pięć miesięcy zdawać będziemy egzamin w ramach osiągania gotowości do dyżuru w składzie sił szybkiego reagowania NATO. W tym miejscu dziękuję Panu gen. bryg. Ryszardowi Pietrasowi za poczynione działania przygotowujące brygadę do dyżuru. Jestem pewny, że brygada podoła temu zadaniu na bardzo dobrym poziomie”.
    Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz defilada.

Żródło: strona internetowa 21 BSP

28 XI 2018

Nowy Program Rozwoju Sił Zbrojnych przyjęty

    Wzmocnienie potencjału bojowego oraz doskonalenie zdolności operacyjnych,  w tym  priorytetowe traktowanie północno-wschodniej flanki poprzez m.in. przyspieszenie  formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej, wzrost ukompletowania 16. Dywizji i odtworzenie pułku przeciwpancernego w Suwałkach - to główne założenia Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017- 2026. Zarządzenie ustanawiające Program podpisał minister Mariusz Błaszczak.

     Zasadniczą częścią tego dokumentu jest także:
kontynuacja formowania Wojsk Obrony Terytorialnej,
budowa wojsk cyberobrony,
wdrożenie nowego sytemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi,
wprowadzenie nowoczesnych systemów uzbrojenia obrony powietrznej oraz artylerii rakietowej dalekiego zasięgu,
osiągniecie gotowości bojowej Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz
poprawa zdolności wsparcia i zabezpieczenia bojowego naszych dywizji poprzez sformowanie pułków logistycznych i batalionu rozpoznawczego w dywizjach.
    Program rozwoju sił zbrojnych określa szczegółowo m.in. zakres modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz plany harmonijnego rozwoju dotyczące wszystkich  zdolności operacyjnych, systemu szkolenia i dyslokacji jednostek wojskowych na najbliższe lata. Dokument definiuje  także  liczebność oraz skład bojowy poszczególnych komponentów naszych Sił Zbrojnych.

    Program Rozwoju Sił Zbrojnych jest dokumentem niejawnym i stanowi podstawę dalszych szczegółowych prac planistycznych na kolejnych szczeblach kierowania i dowodzenia. Następnym krokiem będzie rozwinięcie i uszczegółowienie jego treści w formie pakietu tzw. planów pochodnych (zasadniczych i uzupełniających), w tym wydanie Planu Modernizacji Technicznej na lata 2017-2026.

Źródło: strona internetowa MON

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz