Z życia kół

Dzień Kobiet w kole nr 2
 
    
W dniu 7 marca zarząd koła nr 2 był organizatorem uroczystego spotkania z okazji "Dnia Kobiet" z Paniami będącymi członkiniami tego koła. Spotkanie zorganizowano w kawiarni "Niebieskie Migdały" przy symbolicznej kawie z ciastkiem. W imieniu zarządu koła życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim obecnym Paniom złożył kol. Gwozdek oraz kol. Żołnierczyk. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

....................................................................................................................... 

Z ostatnim pożegnaniem

     W dniu 25 lutego 2020r. odszedł z naszego grona śp. chor. Włodzimierz BARAN - członek koła nr 2. Ostatnie pożegnanie odbyło się w dniu 27.02.2020r. w kaplicy na cmentarzu Wilkowyja, po czym odprowadzono Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyła pogrążona w smutku rodzina, asysta honorowa wystawiona przez  żołnierzy 21 Batalionu Logistycznego w Rzeszowie, przyjaciele, sąsiedzi i koledzy.   Słowa pożegnalne wygłosił kol. Roman Rumak.
      Śp. Włodzimierz  w naszej pamięci pozostanie jako prawdziwy żołnierz, jako osoba bardzo wrażliwa, ciepła i serdeczna.

Cześć Jego Pamięci.
................................................................................................................................

     Z działalności koła nr 13 w Tarnobrzegu


      W dniu 20 lutego prezes Koła oraz członek zarządu Koła kol. Tadeusz Sęk spotkali się w ramach współpracy z prezesem PIM „Karabela” panem Józefem Bednarczykiem. Spotkanie dotyczyło utrzymania dalszej współpracy. Pan Bednarczyk przekazał obowiązki prezesa swojej córce. W związku z tym zaszła konieczność podziękowania za dotychczasową współpracę, a jednocześnie dalsze jej utrzymanie z nową Panią Prezes.
     W dniu 25 lutego Ci sami koledzy spotkali się z Burmistrzem w Nowej Dębie. Spotkanie dotyczyło konieczności uporządkowania cmentarza wojennego w Ocicach z czasów I wojny światowej. Oraz odwiedzenia mogiły naszego zmarłego kolegi kpt. Zygmunta Mazura. Mogiła znajduję się na cmentarzu w Nowej Dębie. Pan Burmistrz przyjął do wiadomości nasze spostrzeżenia i z chwilą nadejścia wiosny przystąpi do ich realizacji. Zostaliśmy przyjęci przez Pana Burmistrza bardzo przychylnie. Na pożegnanie nastąpiła wymiana suwenirów.

 Tekst: Józef Dąbrowski  

............................................................................................................................

  Zebranie członków koła nr 2 w Rzeszowie       
             
    W dniu 20 lutego 2020 r. odbyło się walne zebranie członków ZŻWP Koła Nr 2 w Rzeszowie. Zebranie otworzył Prezes Koła kol. Józef GWOZDEK, który powitał wszystkich zebranych, a następnie przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia, które były realizowane przez Zarząd i członków Koła od ostatniego spotkania. Wręczono wyróżnienia za dotychczasową działalność.


      Omówiono PIT- OP (Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego) 1%.  dla ZŻWP i FPEiRW, uczestnicy zebrania zostali również zapoznani z propozycjami wyróżnień związkowych oraz planem wycieczek na 2020r.
      W związku z tłustym czwartkiem przy tradycyjnym „pączku” poruszono wiele różnych tematów, które utwierdzają w przekonaniu, że można miło spędzić czas w gronie kolegów i koleżanek.

Tekst. Roman Rumak
..............................................................................................................................

Walne Zebranie Koła Nr 13 w Tarnobrzegu

   
W dniu 04.02.2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Koła poświęcone składkom członkowskim za 2020 rok oraz przygotowaniu walnego zebrania w dniu 07.02.2020r.
    W dniu 07.02.2020 r. w pomieszczeniu Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się Walne Zebranie Koła. Po wysłuchaniu pieśni związkowej przystąpiono do realizacji zamierzeń ustalonych na posiedzeniu zarządu.

     Prezes Koła poinformował obecnych o przebiegu posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego odbytego w dniu 25.01.2020 r. oraz zapoznał z planem zamierzeń koła w 2020 r. Uczestnicy zebrania nie wnieśli żadnych poprawek i zgodzili się z przedstawionymi zamierzeniami. Następnie szeroko omówił sprawę odpisu 1 % podatku na rzecz naszego Związku. Każdemu z uczestników wręczył obowiązujący druk dokonania odpisu 1% oraz kserokopię Nr KRS zamieszczonego w „GWiR”. Kilku kolegów przyjęło dwa druki (dla żony). Zebranie odbyło się w przyjaznej i życzliwej atmosferze.Walne zebranie Koła Nr 13 w Tarnobrzegu

 Tekst i zdjęcie: Józef Dąbrowski

..............................................................................................................................
Zebranie Koła nr 5

      W dniu 19 stycznia 2020r. odbyło się Walne Zebranie Koła nr 5. Na zebraniu tym uchwalono plan pracy na bieżący rok, zaplanowano spotkanie towarzyskie członków koła, dla uczestników zamówiono odznakę pamiątkową ww projektu mjr Tadeusza Kapłona-Rybskiego. Z okazji święta koła postanowiono odwiedzić miejsca służby  i pracy członków koła w Bieszczadach.
       Ustalono również osoby kwalifikujące się do opieki paliatywnej i przydzielono im opiekunów. Koordynatorem tej pomocy wybrano kolegę Zbigniewa Piotrowskiego.
        Ustalono również plan współpracy z ogrodem działkowym „Malina” za którą odpowiedzialnego uczyniono kol. Stanisława Łubka.

Tekst: Stanisław Łubek

....................................................................................................................................

Zebranie Noworoczne Koła nr 1 w Mielcu

kliknij aby zobaczyć
.............................................................................................................................

Zebranie Świąteczne Koła nr 11

Kliknij aby zobaczyć

.................................................................................................................................
Walne Zebranie Koła nr 2

     W dniu 5 listopada 2019 r. odbyło się Walne Zebranie członków Koła.
Zebraniu przewodniczył Prezes Koła, kolega Józef GWOZDEK.
Po powitaniu wszystkich zebranych przez Prezesa Koła chwilą ciszy uczczono pamięć kolegi śp. ppłk Józefa SZCZYPEK, który odszedł z naszych szeregów w dniu 7 sierpnia bieżącego roku.
     W czasie zebrania Prezes Koła, krótko omówił najważniejsze przedsięwzięcia, które były realizowane przez Koło od ostatniego spotkania a ponadto:
- Prezes ZW ZZWP płk Józef Mroczka wręczył wyróżnienia organizacyjne przyznane przez ZG ZZWP naszym najbardziej aktywnym członkom Koła;           
- podjęto działania organizacyjne w związku z uroczystym spotkaniem noworocznym zaplanowanym wstępnie na dzień 10 stycznia kolejnego roku;
-   poddano pod dyskusję i zatwierdzono w niezbędnym zakresie Preliminarz Wydatków Koła.
     W końcowej części zebrania Prezes Koła życzył wszystkim dobrego zdrowia, owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz związku.   

Tekst i zdjęcia: Roman Rumak     ......................................................................................................................

Udział w uroczystościach rocznicowych w Kużminie Koła nr 8

       W dniu 22 października 2019r. do NSP w Kuźminie udała się delegacja Zarządu Koła nr 8 ZŻWP Rzeszowie pod przewodnictwem prezesa Koła – kpt. Czesława Siorek. Uroczystość zorganizowano z okazji 74 rocznicy napadu band UPA na Kuźminę.  Całość uroczystości rozpoczęła się powitaniem wszystkich jej uczestników. Wojskową Asystę Honorową wystawił 5 Batalion Strzelców Podhalańskich z Przemyśla.
     Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego uformowano pochód do miejscowego kościoła na mszę świętą w intencji żołnierzy 30 pułku piechoty, którzy zginęli podczas walk z rąk band UPA o Kuźminę.  
     Po odprawionej mszy świętej na miejscowym cmentarzu odbył się Apel Pamięci zakończony salwą honorową, złożono wieńce, wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
     Następnie w szkole w wykonaniu miejscowej młodzieży odbyła się uroczysta akademia.  W trakcie trwania uroczystej akademii Prezes Koła nr 8 złożył na ręce Dyrektor NSP serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę, z okazji Dnia Nauczyciela życzył tutejszemu gronu pedagogicznemu wszelkiej pomyślności i przede wszystkim dalszej wytrwałości w kształtowaniu postaw patriotycznych uczącej się młodzieży.  
     Wszystkich uczestników ugoszczono poczęstunkiem, po czym delegacja Koła powróciła do Rzeszowa.    

Tekst: Czesław Siorek
...................................................................................................................................
Z ostatnim pożegnaniem

  
      W dniu 15 kwietnia 2019r. w wieku 87 lat odszedł na „wieczną wartę” sierż. mgr Jan Partyka. Był organizatorem wielu /ponad dwustu/ wystaw połączonych z prelekcjami o historii wojskowości, losach żołnierza polskiego w kraju i za granicą w różnego rodzaju placówkach muzealnych Polski, w szkołach, bibliotekach oraz klubach garnizonowych i jednostkach wojskowych. Prezentowane zbiory były doskonałym materiałem poglądowym w szczególności dla młodzieży. Swoje zbiory przekazał do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie gdzie organizowano stałe wystawy w tym w 2005r. pt. „Czyn zbrojny żołnierza polskiego 1914-1945” oraz w 2015r. pt. „Żołnierz Polski 1914-1945”. Za swoje zasługi wielokrotnie był wyróżniany i odznaczany w tym: Krzyżem Oficerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Pro Memoria”, honorową odznaką „Świadek historii”.  W działalności związkowej działając w kole nr 8 udzielał się społecznie do ostatnich swoich dni. Wyrazem uhonorowania jego zaangażowania w sprawy związkowe było wręczone najwyższe związkowe odznaczenie „Złoty Krzyż z Gwiazdą”.

    Ostatnie pożegnanie odbyło się z udziałem asysty wojskowej, delegacji szkół z Kuźminy, Szyszkowa i Potoku Górnego, przedstawicieli władz samorządowych w tym marszałka województwa podkarpackiego – Władysława Ortyla oraz licznie zgromadzonych znajomych i kolegów. Mowę pożegnalną na miejscu spoczynku zmarłego /cmentarz komunalny Staroniwa/ wygłosił prezes koła nr 8 kol. Czesław Siorek, który między innymi przekazał kondolencje najbliższej rodzinie zmarłego oraz podziękował wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie. Uroczystość zakończono salwą honorową , melodią „Śpij Kolego” i złożeniem wieńców.  

Cześć jego pamięci!

    

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz